Zostaň s nami v kontakte: Topoľčany Partizánske Šport
Riešime za vás

VZN 7/2016 paragraf 4

Aktuálny stav podnetu: Nový Tento stav trvá: 1 mesiac a 6 dní
Autor podnetu: anonymný autor
Rieši: Zatiaľ neurčené
Lokalita: Topoľčany
Ulica: M. Benku
Dátum nahlásenia: 22.5.2017
Dátum poslednej aktivity: 8.6.2017

Prosim o zistenie skutočneho stavu,či nie je porušenie VZN 7/2016 mesta Topolčany,paragraf 4 o zakaze predaja a použivania alkoholickych napojov v areáli Obvodneho zdravotnickeho zariadenia M.Benku 4016/23 na sídlisku JUH.kde je prevadzkovaná VINÁREN.

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás redakcia@topolcanyinfo.sk

Miesto hláseného podnetu

Odporúčame

Týždeň zdravia 2017

Mesto Partizánske v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Úniou nevidiacich a slabozrakých, Zväzom postihnutých civilizačnými chorobami, Zväzom telesne postihnutých, Zväzom diabetikov, Klubom kardiakov, Ligou proti rakovine – Klubom nezábudka, Ligou proti reumatizmu, Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža, Občianskym združením Prvosienka, Občianskym združením Frézia, Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska, Klubom sclerosis multiplex Partizánske, Komunitným centrom Partizánske, spoločnosťou Svet zdravia Nemocnica Partizánske, Centrom voľného času, a školami, podporujúcimi zdravý životný štýl, vás pozývajú na TÝŽDEŇ ZDRAVIA V PARTIZÁNSKOM, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. júna - 1. júla 2017.

Iné