Zostaň s nami v kontakte: Topoľčany Partizánske Šport

Slávnostné trojdnie

Kde a kedy ?

12. – 14. septembra 2016 v Partizánskom

Popis

PROGRAM:

13. september 2016

16.00 hod. Zhromaždenie účastníkov pri prvom zastavení Krížovej cesty a modlitba Krížovej cesty, ktorú povedie farár Marek Martinkovič. Jednotlivé zastavenia sa budú modliť členovia klubu kresťanských seniorov.

18.00 hod. Slávnostná svätá omša v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom, ktorú bude celebrovať farár Marek Martinkovič.

14. september 2016

18.00 hod. Povýšenie Svätého Kríža – slávnostná svätá omša v Kostole Božs-kého Srdca Ježišovho v Partizánskom. Celebruje farár Ondrej Cebo.

V prípade nepriaznivého počasia sa akcie prekladajú do Kostola Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom. 

Organizujete zaujímavú akciu?

Dajte nám o nej vedieť mailom na riesime@topolcanyinfo.sk

Odporúčame

Týždeň zdravia 2017

Mesto Partizánske v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Úniou nevidiacich a slabozrakých, Zväzom postihnutých civilizačnými chorobami, Zväzom telesne postihnutých, Zväzom diabetikov, Klubom kardiakov, Ligou proti rakovine – Klubom nezábudka, Ligou proti reumatizmu, Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža, Občianskym združením Prvosienka, Občianskym združením Frézia, Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska, Klubom sclerosis multiplex Partizánske, Komunitným centrom Partizánske, spoločnosťou Svet zdravia Nemocnica Partizánske, Centrom voľného času, a školami, podporujúcimi zdravý životný štýl, vás pozývajú na TÝŽDEŇ ZDRAVIA V PARTIZÁNSKOM, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. júna - 1. júla 2017.

Iné