Zostaň s nami v kontakte: Topoľčany Partizánske Šport

Avari a Slovania na sever od Dunaja

Kde a kedy ?

Do 14.11. v Tribečskom múzeu.

Popis

Od 13. 9. do 14.11. sa uskutoční výstava AVARI A SLOVANIA NA SEVER OD DUNAJA. Dve etniká, dva rôznorodé svety, spoločné osudy. Život roľníka a život bojovníka ... Príďte si pozrieť predmety staré viac ako tisíc rokov. Uvidíte originálne nálezy objavené archeológmi troch štátov, napr. kostru bojovníka a koňa, zlaté ozdoby, šperky, zbrane, nádoby, poľnohospodárske náradie a iné vzácne exponáty. Vystavené predmety dopĺňajú texty, mapy, fotografie a rekonštrukcia objaveného hrobu avarského jazdca a koňa.

Organizujete zaujímavú akciu?

Dajte nám o nej vedieť mailom na riesime@topolcanyinfo.sk

Odporúčame

Týždeň zdravia 2017

Mesto Partizánske v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Úniou nevidiacich a slabozrakých, Zväzom postihnutých civilizačnými chorobami, Zväzom telesne postihnutých, Zväzom diabetikov, Klubom kardiakov, Ligou proti rakovine – Klubom nezábudka, Ligou proti reumatizmu, Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža, Občianskym združením Prvosienka, Občianskym združením Frézia, Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska, Klubom sclerosis multiplex Partizánske, Komunitným centrom Partizánske, spoločnosťou Svet zdravia Nemocnica Partizánske, Centrom voľného času, a školami, podporujúcimi zdravý životný štýl, vás pozývajú na TÝŽDEŇ ZDRAVIA V PARTIZÁNSKOM, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. júna - 1. júla 2017.

Iné