Zostaň s nami v kontakte: Topoľčany Partizánske Šport

Faleristika pre každého v Tribečskom múzeu

Kde a kedy ?

 

Popis

Výstava prostredníctvom zbierok členov Slovenskej faleristickej spoločnosti predstavuje faleristiku ako pomocnú vedu historickú, ktorá sa zaoberá vyznamenaniami a ich históriou. Faleristika má veľmi úzky súvis s heraldikou, od ktorej prebrala veľkú časť terminológie, ako aj spôsob popisovania vyznamenaní. Okrem samotných vyznamenaní faleristika sa zaoberá aj dekrétmi, etuami a krabičkami, skúma spôsoby nosenia a udeľovania vyznamenaní, ich spoločenskú hodnotu a význam.

Najbližšie môžete vidieť

Dátum Mesto/obec Miesto predstavenia
27.6.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
28.6.2017 08:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
28.6.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
29.6.2017 08:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
29.6.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
30.6.2017 08:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
30.6.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
1.7.2017 08:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
1.7.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
2.7.2017 08:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
2.7.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
3.7.2017 08:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
3.7.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
4.7.2017 08:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
4.7.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
5.7.2017 08:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
5.7.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
6.7.2017 08:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
6.7.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
7.7.2017 08:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
7.7.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
8.7.2017 08:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
8.7.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
9.7.2017 08:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
9.7.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
10.7.2017 08:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
10.7.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
11.7.2017 08:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
11.7.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
12.7.2017 08:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
12.7.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
13.7.2017 08:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
13.7.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
14.7.2017 08:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
14.7.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
15.7.2017 08:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
15.7.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
16.7.2017 08:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
16.7.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
17.7.2017 08:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
17.7.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
18.7.2017 08:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
18.7.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
19.7.2017 08:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
19.7.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
20.7.2017 08:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
20.7.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
21.7.2017 08:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
21.7.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
22.7.2017 08:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
22.7.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
23.7.2017 08:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
23.7.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
24.7.2017 08:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
24.7.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
25.7.2017 08:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
25.7.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
26.7.2017 08:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
26.7.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
27.7.2017 08:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
27.7.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
28.7.2017 08:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
28.7.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
29.7.2017 08:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
29.7.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
30.7.2017 08:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
30.7.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
31.7.2017 08:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
31.7.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
1.8.2017 08:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
1.8.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
2.8.2017 08:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
2.8.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
3.8.2017 08:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
3.8.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
4.8.2017 08:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
4.8.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
5.8.2017 08:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
5.8.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
6.8.2017 08:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
6.8.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
7.8.2017 08:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
7.8.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
8.8.2017 08:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
8.8.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
9.8.2017 08:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
9.8.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
10.8.2017 08:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
10.8.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
11.8.2017 08:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
11.8.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
12.8.2017 08:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
12.8.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
13.8.2017 08:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
13.8.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
14.8.2017 08:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
14.8.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
15.8.2017 08:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
15.8.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
16.8.2017 08:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
16.8.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
17.8.2017 08:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
17.8.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
18.8.2017 08:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
18.8.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
19.8.2017 08:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
19.8.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum

Organizujete zaujímavú akciu?

Dajte nám o nej vedieť mailom na riesime@topolcanyinfo.sk

Odporúčame

Týždeň zdravia 2017

Mesto Partizánske v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Úniou nevidiacich a slabozrakých, Zväzom postihnutých civilizačnými chorobami, Zväzom telesne postihnutých, Zväzom diabetikov, Klubom kardiakov, Ligou proti rakovine – Klubom nezábudka, Ligou proti reumatizmu, Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža, Občianskym združením Prvosienka, Občianskym združením Frézia, Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska, Klubom sclerosis multiplex Partizánske, Komunitným centrom Partizánske, spoločnosťou Svet zdravia Nemocnica Partizánske, Centrom voľného času, a školami, podporujúcimi zdravý životný štýl, vás pozývajú na TÝŽDEŇ ZDRAVIA V PARTIZÁNSKOM, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. júna - 1. júla 2017.

Iné