Zostaň s nami v kontakte: Topoľčany Partizánske Šport

Premeny mesta Topoľčany

Kde a kedy ?

 

Popis

Mesto Topoľčany od stredoveku po súčasnosť zmenilo svoj vzhľad. Výstava predstaví v troch okruhoch tri premeny mesta. Prvá premena poukáže prostredníctvom kolekcie reprodukcií dobových máp na postupnú zmenu stredovekého mestečka s palisádami a priekopou na otvorené moderné obchodné mesto v Rakúsko – Uhorsku, neskôr v Československej republike. Mapy dopĺňajú dobové fotografické zábery mesta – námestia a jednotlivých uličiek, ako aj priečelia domov. Fotografie zachytávajú a dokumentujú premenu mesta od 1. ČSR do obdobia socializmu. Premeny mesta Topoľčany Premeny mesta Topoľčany Druhá premena predstaví súkromnú zbierku signovaných tehiel Ing. arch. Vladimíra Danka. Tehla ako artefakt – doklad stavebnej činnosti. V Topoľčanoch a v okolí existovalo niekoľko známych tehelní. Každá tehelňa si svoje výrobky, tehly, označovala vlastnou značkou. Tretia premena súvisí s archeologickými nálezmi objavenými archeológmi pri stavebných prácach v meste. Archeologické nálezy poukazujú na Topoľčany ako lokalitu náhodne osídlenú už v mladom paleolite, až po trvalé osídlenie formujúceho sa mestečka v stredoveku. Aj prostredníctvom nálezov ako sú taniere, misky, poháre a ďalšie predmety sa poukáže na premenu pravekej lokality na stredoveké mesto Topoľčany.

Najbližšie môžete vidieť

Dátum Mesto/obec Miesto predstavenia
27.6.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
28.6.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
29.6.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
30.6.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
1.7.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
2.7.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
3.7.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
4.7.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
5.7.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
6.7.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
7.7.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
8.7.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
9.7.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
10.7.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
11.7.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
12.7.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
13.7.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
14.7.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
15.7.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
16.7.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
17.7.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
18.7.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
19.7.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
20.7.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
21.7.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
22.7.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
23.7.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
24.7.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
25.7.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
26.7.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
27.7.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
28.7.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
29.7.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
30.7.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
31.7.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
1.8.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
2.8.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
3.8.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
4.8.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
5.8.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
6.8.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
7.8.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
8.8.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
9.8.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
10.8.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
11.8.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
12.8.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
13.8.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
14.8.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
15.8.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
16.8.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
17.8.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
18.8.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
19.8.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
20.8.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
21.8.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum
22.8.2017 17:00 (utorok) Topoľčany Tribečské múzeum
23.8.2017 17:00 (streda) Topoľčany Tribečské múzeum
24.8.2017 17:00 (štvrtok) Topoľčany Tribečské múzeum
25.8.2017 17:00 (piatok) Topoľčany Tribečské múzeum
26.8.2017 17:00 (sobota) Topoľčany Tribečské múzeum
27.8.2017 17:00 (nedeľa) Topoľčany Tribečské múzeum
28.8.2017 17:00 (pondelok) Topoľčany Tribečské múzeum

Organizujete zaujímavú akciu?

Dajte nám o nej vedieť mailom na riesime@topolcanyinfo.sk

Odporúčame

Týždeň zdravia 2017

Mesto Partizánske v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Úniou nevidiacich a slabozrakých, Zväzom postihnutých civilizačnými chorobami, Zväzom telesne postihnutých, Zväzom diabetikov, Klubom kardiakov, Ligou proti rakovine – Klubom nezábudka, Ligou proti reumatizmu, Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža, Občianskym združením Prvosienka, Občianskym združením Frézia, Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska, Klubom sclerosis multiplex Partizánske, Komunitným centrom Partizánske, spoločnosťou Svet zdravia Nemocnica Partizánske, Centrom voľného času, a školami, podporujúcimi zdravý životný štýl, vás pozývajú na TÝŽDEŇ ZDRAVIA V PARTIZÁNSKOM, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. júna - 1. júla 2017.

Iné